druk rolowyTechnologia druku wysokonakładowego najbardziej odpowiednia do druku gazetek reklamowych, gazetek promocyjny, dużych nakładów ulotek oraz dużych nakładów folderów czy katalogów reklamowych. Druk odbywa się z tzw. „wstęgi” czyli roli papieru umocowanej na maszynie. Druk rolowy nazywany jest również drukiem rotacyjnym lub drukiem heatset’owym.